Mazanie reťazí motocyklov NEMO 2

Úvod Starostlivosť o reťaz NEMO 2 mazanie reťazeMazanie reťazí motocyklov NEMO 2

Mazanie reťazí motocyklov NEMO 2

NEMO 2 - zariadenie na mazanie reťazí motocyklov a štvorkoliek

 

Záruka : 2 roky

 

Kód: N201
 
Dostupnosť: na otázku
99,99 €

Mazanie reťazí motocyklov NEMO 2


 NEMO 2 vyvinuté spoločnosťou COBRRA je novodobé originálne zariadenie na mazanie reťazí, ktoré vám ušetrí peniaze, čas, zbaví vás práce na údržbu reťaze a dopraje  vám jedinečný, nepoznaný príjemný pocit z namazania reťaze.

NEMO 2 pozostáva z troch vzájomne prepojených pracovných komôr, ktoré zabezpečujú:

 • ľahké ovládanie NEMO 2
 • súvislé vytláčanie oleja pod tlakom a tým docielenie rovnomerného namazania a maximálnej životnosti reťaze
 • mazanie vnútorných častí NEMO 2, za účelom dosiahnutia vysokej spoľahlivosti a trvanlivosti

NEMO 2 pracuje na princípe kompresie, olej je vytláčaný pod tlakom ( nevyteká samospádom ), vďaka čomu nie je potrebné meniť typ oleja podľa vonkajšej teploty. Funguje spoľahlivo v teplom aj v chladnom počasí. Motocyklista sa môže spoľahnúť, že olej bude vždy vytlačený a reťaz namazaná

NEMO 2 sa montuje na riadidlá motocykla a zabezpečuje okamžité namazanie reťaze za jazdy, napríklad po:

 • jazde v daždi
 • rýchlej jazde
 • jazde v prašnom prostredí
 • najazdení určitej vzdialenosti

OKAMŽITÉ NAMAZANIE REŤAZE JE VEĽMI DÔLEŽITÉ PRE DOSIAHNUTIE VYSOKEJ ŽIVOTNOSTI REŤAZE A REŤAZOVÝCH KOLIES.

 

 • zanedbateľné prevádzkové náklady na olej,  cca 4 € na 100.000 km
 • rýchla návratnosť vynaloženej investície na NEMO 2 už pri najazdení cca 16.000 km v porovnaní  s investíciami na pravidelné manuálne čistenie a mazanie reťaze
 • vysoká úspora času na čistenie a mazanie oproti manuálnemu spôsobu údržby reťaze
 • jednoduchá a rýchla montáž bez zásahu do elektroniky a konštrukcie motocykla a s tým spojená značná úspora nákladov na montáž zariadenia na motocykel
 • tuningový dizajn a kvalitné spracovanie z ľahkých hliníkových zliatin
 • jednoduchá, rýchla a ľahká obsluha za jazdy, stačí NEMO 2  pootočiť v smere šípky o 90° a o cca 3 minúty je reťaz namazaná až na cca 350km
 • funkcia prerušenia mazania pri neplánovanom zastavení počas mazania
 • funkcia vyplavenia nečistôt z reťaze - vhodné hlavne pri jazdení mimo ciest
 • výrazné predĺženie životnosti reťaze a reťazových kolies v dôsledku:
  • okamžitého namazania – iba tento spôsob zaistí, že reťaz po daždi už nebude bez maziva dlhšiu dobu
  • rovnomerného namazania celej reťaze - olej je tlakom súvisle vytláčaný
  • oleja - olej sa spoľahlivo dostane na potrebné miesta a k tesneniam reťaze
 • mazanie bežným prevodovým olejom 80W-90, adhéznym olejom pre jazdu vysokými rýchlosťami, BIO olejom pre jazdu mimo ciest, alebo iným vhodným  olejom
 • jedno naplnenie NEMO 2 zabezpečí mazanie reťaze až do cca 5.000km
 • vizuálna kontrola plnosti NEMO 2 priamo na riadidlách motocykla
 • upozornenie na potrebu doplnenia oleja
 • núdzová rezerva oleja v NEMO 2 na ešte cca 500km
 • jednoduché ľahko prístupné dopĺňanie oleja priamo z veľkej fľaše
 • zníženie strát výkonu na reťazi vplyvom ľahkého chodu reťaze bez zadrhávania
 • nízka spotreba oleja – ak stojí naštartovaný motocykel reťaz nie je mazaná
 • mazaním reťaze nedochádza k znečisťovaniu motocykla olejom
 • stabilné nasmerovanie hadičky k reťazi pomocou usmerňovača hadičky vyrobeného z ľahkej hliníkovej zliatiny
 • rozvod oleja nenápadnou tenkou čiernou tlakovou hadičkou

Spôsob činnosti a obsluhy

 • mazanie sa vykonáva počas jazdy pootočením NEMO 2 v smere šipky o ¼ otáčky  (odporúčaná dávka oleja)
 • k namazaniu reťaze dôjde približne o 3minúty od otočenia
 • úkon mazania vykonávajte každých 150 až 350km v závislosti na rýchlosti jazdy, prašnosti a poveternostných podmienkach. Odporúčame mazať reťaz po každom tankovaní paliva za účelom pravidelnosti. Po jazde v daždi a vyčistení reťaze, kedy je reťaz úplne zbavená maziva vždy vykonajte namazanie reťaze ( odporúčame otočiť NEMO 2 o ½ otáčky)
 • ak ste vykonali úkon mazania a neplánovane v priebehu 3 minút musíte zastaviť motocykel, stačí pootočiť zariadenie proti smeru šípky do pôvodnej polohy a mazanie sa pozastaví. Po uvedení motocykla do pohybu vykonajte nanovo úkon mazania
 • ak je nádobka NEMO 2 na doraz a nedá sa pootočiť je prázdna- vykonajte naplnenie
 • stav plnosti NEMO 2 zistite podľa veľkosti  zasunutia výčnelku do tela
 • nerezový kontajner  môžete využiť ako príručný zásobník na olej
 • pri dodržiavaní odporúčaných dávok, bude reťaz optimálne namazaná a motocykel nebude znečistený olejom (nakoľko na reťazi nebude nadmerné množstvo oleja)

NEMO 2 nepracuje na princípe samospádu, ale kompresie (olej je vytláčaný pod tlakom), neupchá sa pri zanesení nečistôt do hadičky. Vďaka kompresnému systému, nie je potrebné meniť typ oleja podľa vonkajšej teploty. Funguje rovnako v chlade aj v teple.

Oporúčame používať bežný prevodový olej 80W-90, ktorý je najvhodnejší na tento účel a nepoškodzuje tesnenia reťaze.

Zariadenie NEMO 2 pozostáva z troch vzájomne prepojených pracovných komôr.

Tieto zabezpečujú ľahké ovládanie NEMO 2, plynulé vytláčanie oleja pod tlakom a mazanie všetkých vnútorných častí NEMO 2 za účelom dosiahnutia vysokej spoľahlivosti a trvanlivosti. 

 

 

Súvisiace produkty

DRŽIAK + 15mm pre NEMO 2

DRŽIAK + 15mm pre NEMO 2

na otázku
4,99 €
Copyright 2022 © COBRRA